Slimm Klanten

Corporaties


Corporaties staan voor een enorme bouw- en verduurzamingsopgave. Ook spelen andere strategische doelstellingen een rol bij het maken van keuzes in de ontwikkeling van het woningbezit, denk hierbij aan onderhoudskosten gedurende de looptijd, CO2-reductie of zelfs opslag, circulair bouwen, demontabel bouwen, tijdelijke huisvesting en Total Cost of Ownership.

Het Slimm Concept is ontwikkeld als antwoord op een aantal van deze concrete vragen van een Haagse corporatie. Het concept geeft een bewezen antwoord op de vraag hoe binnen bestaand stedelijk gebied verdicht en verduurzaamd kan worden met nieuwbouwwoningen. De basisuitvoering van Slimm kan bovendien op maat ontworpen worden zodat het voldoet aan bepaalde aanvullende criteria en/of het stedenbouwkundig kader of het beeldkwaliteitsplan dat bepalend is voor een project.

Slimm is meer

dan een woonconcept voor corporaties:

 

 • meer betaalbare (sociale) woningen per m²
 • meer sociale duurzaamheid en veiligheid door individuele woningen in de buurt
 • meer duurzame en toekomstbestendige woningportefeuille
 • meer doelgroepen voorzien van een passend woonproduct
 • meer snelheid in realisatie door beproefd concept
 • meer CO2 reductie door bouwen in hout, staal of circulair beton
 • meer passende woningen voor een- tot driepersoonshuishoudens
 • meer gebruik maken van de expertise van een ontwerpende bouwer

Beleggers


De woningen in het Slimm Concept zijn gebaseerd op de functionele eisen die woningcorporaties stellen aan hun woningen. Dit betekent dat er over elke m2 is nagedacht en het woonoppervlak zo efficiënt mogelijk ingedeeld kan worden. Het Slimm Concept biedt daarom ook kansen voor beleggers die in de vrije sectorhuur een antwoord willen geven op de steeds groter wordende woningvraag en/of invulling willen geven aan het programmatisch bepaalde sociale woningprogramma.

Het Slimm Concept omvat uitgewerkte grondgebonden woningen, beneden- en bovenwoningen en appartementen van circa 70m2 woonoppervlak. Deze woningen zijn modern en comfortabel en kunnen als sociale koop of vrije sectorhuur woning aangeboden worden, inspelend op de steeds groter worden de woningvraag van alleenwonenden die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

Slimm is meer

dan een woonconcept voor beleggers:

 

 • meer efficiënt gebruik van de woningoppervlakte dankzij een uitgekiende indeling
 • meer en snel inzicht in het ontwerp, de kosten en de opbrengsten
 • meer duurzame woningen in uw woningportefeuille
 • meer doelgroepen voorzien van een passend woonproduct
 • meer snelheid in realisatie door beproefd concept
 • meer woningdifferentiatie toepasbaar binnen een project
 • meer ontzorgd worden door de expertise van de ontwerpende bouwer

Kopers


Het Slimm Concept is bij uitstek geschikt voor aspirant-kopers die op zoek zijn naar een betaalbare sociale koopwoning. Door de omvang en de beperkte voetprint van een Slimm Huis zijn de stichtingskosten beperkt: Hierdoor is het mogelijk om sociale koopwoningen te realiseren mits daar ook bijbehorende grondprijzen voor gehanteerd worden.

In de meeste gevallen is een kavel van ongeveer 60m2 voldoende om een Slimm Huis inclusief tuin en berging op te realiseren. Hierdoor krijgen ook jonge kopers de kans om een eigen duurzame en energiezuinige woning te kopen, iets wat met name in het westen van Nederland niet meer vanzelfsprekend is.

Slimm is meer

dan een woonconcept voor kopers:

 

 • meer woonplezier door eigen voordeur aan de straat
 • meer woonplezier door eigen tuin en berging
 • meer kansen voor de starter om een huis te kopen
 • meer besparing door een lage energierekening
 • meer snelheid in het bouwproces zodat je eerder je sleutel hebt
 • meer kans op wonen in de stad
 • meer diversiteit van bewoners en doelgroepen in een wijk
 • meer betaalbare koopwoningen
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan