Slimm Concept

Wat is het Slimm Concept?

Er is een tekort aan sociale woningen en er is een tekort aan planologische ruimte om deze te bouwen. Daarmee vertellen we u niets nieuws. Wat wel is nieuw is, is de oplossing die wij voor deze uitdagingen gevonden hebben. Het Slimm Concept, oftewel kwalitatief hoogwaardige én compacte maatwerkwoningen die geschikt zijn voor een- tot driepersoonshuishoudens.

Een Slimm Woning is altijd compact, compleet en duurzaam, maar niet standaard. Slimm Woningen worden per locatie of wijk op maat ontworpen om maximaal aan te sluiten op de lokale situatie en op uw wensen en die van de toekomstige bewoners. Een Slimm Woning kan een rijwoning (huis) een beneden-bovenwoning (BeBo) of een appartement zijn. Het Slimm Huis is bijvoorbeeld een zelfstandige, grondgebonden woning van 3,90 meter breed, met een voordeur aan de straat, een woonkamer, keuken en twee volwaardige slaapkamers. Het is een complete woning voor een gezin met een of twee volwassenen en kinderen.

Slimm maakt verdichten haalbaar
Slimm Woningen zijn slim ontworpen. De woning biedt comfort en alle benodigde ruimte, maar is qua buitenmaatvoering kleiner dan een traditionele woning. De verschillende woningvarianten kunnen afzonderlijk of in combinatie met elkaar zodanig gesitueerd worden dat er meer nieuwe woningen teruggebouwd kunnen worden in een buurt waar bestaande, verouderde woningen worden gesloopt. Hierdoor kan de identiteit van een plek of wijk blijven bestaan terwijl er toch meer mensen een thuis kunnen vinden.

Slimm draagt bij aan een goed leefklimaat
Slimm Woningen zijn modern, duurzaam en comfortabel. Slimm Woningen dragen zo bij aan een fijne, open, leefbare leefruimte en woonomgeving waar mensen graag willen zijn. Slimm Woningen kunnen bovendien qua uitstraling aangepast worden op de klantwens en de wijksituatie.

Slimm kan snel gerealiseerd worden
Slimm tekent voor een snellere ontwikkeling van een wijk of buurt. Het basisontwerp van Slimm is al uitgedacht, uitgewerkt en beproefd en kan in relatief korte tijd op maat uitgewerkt worden tot plan voor een specifieke wijk of buurt.

Slimm is duurzaam
In het ontwerp van de Slimm Woningen is ingespeeld op de verschillende kansen die duurzaam en circulair bouwen bieden. Zo kunnen Slimm Woningen niet alleen in (circulair) beton maar ook in hout- of staalskelet uitgevoerd worden.

Kortom: Slimm is hét antwoord op specifieke binnenstedelijke vraagstukken zoals verdichting en verbetering van de leefbaarheid in de wijk waarbij kwaliteit, duurzaamheid en circulariteit niet uit het oog worden verloren.

Ontwerp: heren 5 architecten

“Slimm draagt bij aan een fijne, open, leefbare woonomgeving waar mensen graag willen zijn én levert meer woningen per m².”

Slimm Filosofie

De gedachte achter Slimm

In onze dagelijkse praktijk ervaren we dat alle belangrijke spelers op de woningmarkt worstelen met dezelfde soort vragen. Is het beter om het bestaande bezit te verduurzamen of om nieuwe, duurzame woningen te bouwen met de mogelijkheid tot verdichting?

Hoe kunnen we de lange wachtlijsten met woningzoekenden versneld verkorten en tegelijkertijd toekomstige huurders duurzame, betaalbare woningen bieden in een fijne, open woonomgeving? Hoe kunnen we betaalbare koopwoningen aanbieden aan starters? Hoe benutten we schaarse grond maximaal, zonder te kiezen voor anonieme hoogbouw? Hoe kunnen we het optimale halen uit investeringen van onze stakeholders, gegeven de kostenstijgingen en de steeds schaarser wordende middelen en capaciteit?

Onze ervaring leert dat deze multidimensionale vragen niet langer beantwoord kunnen worden met een ‘rechttoe-rechtaan’ sloop- of renovatiebeslissing, zeker als deze uitgevoerd moet worden binnen de technische- en omgevingskaders van binnenstedelijke omgevingen. Er is maatwerk nodig per wijk of buurt. Het Slimm Concept levert dat maatwerk en is ons antwoord op de woninguitdaging van deze tijd.

“De woningen bieden ruimte aan een- tot driepersoonshuishoudens en kunnen onderling Slimm samengevoegd worden tot een nieuwbouwplan.”

Slimm Verleden

Ontstaansgeschiedenis

Het Slimm Concept komt voort uit een vraag van Haag Wonen, een van de Haagse woningcorporaties. Deze corporatie wilde haar woningen in de Haagse Spoorwijk vernieuwen en stelde daarbij drie eisen:

 

  • Het aantal woningen moest bij voorkeur vergroot worden zonder in te leveren op de stedelijke woonkwaliteit
  • De nieuwe woningen moesten voldoen aan de vraagspecificatie die gebaseerd is op de zogenaamde PMC2 (product marktcombinatie 2 cf Aedes)
  • De exploitatie moest rendabel zijn op basis van een maximale huurprijs

Ons antwoord op die uitdaging: Slimm
Uitgedaagd door deze concrete vraag, ontwikkelden wij drie woningvarianten (rijtjeshuis, Bebo-woning en appartement) die we zodanig in de wijk situeerden dat er 20% tot 25% meer woningen gerealiseerd konden worden dan er oorspronkelijk stonden. Dit werd mogelijk door onder meer een beukmaat van 3,90 meter te gebruiken (huis en BeBo-woningen). Haag Wonen koos vervolgens met overtuiging voor sloop-nieuwbouw en voor de realisatie van ons maatwerkplan.

Het resultaat
De huurders wonen na oplevering in een comfortabele, energiezuinige nieuwbouwwoning in een wijk die net zo ruim en groen opgezet is als voorheen, maar wel meer kwalitatief hoogwaardige woningen bevat. Deze eerste gerealiseerde Slimm-woningen zijn in betoncasco uitgevoerd. Inmiddels is het ook mogelijk om het Slimm-Huis in andere materialen uit te voeren.

“De huurders wonen in een comfortabele, energiezuinige woning in een wijk die net zo ruim en groen opgezet is als voorheen, maar wel meer kwalitatief hoogwaardige woningen bevat.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan