#INTERVIEW

Veranderen is verbinden volgens Parteon

In gesprek met Harry Platte, Directeur bestuurder van Parteon, en Hugo Stevens, architect bij Heembouw

Lees het hele artikel

#INTERVIEW

Veranderen is verbinden volgens Parteon

In gesprek met Harry Platte, Directeur bestuurder van Parteon, en Hugo Stevens, architect bij Heembouw

Lees het hele artikel

dialoog @parteon

Parteon bestaat 115 jaar en is met 16.000 woningen de grootste woningcorporatie in de Zaanstreek. Gelet op het groeiende woningtekort, de klimaatcrisis en de onder druk staande leefbaarheid in wijken heeft Parteon zichzelf flinke groei- en duurzaamheidsambities opgelegd. Bij ieder project, of het nu om nieuwbouw, sloop-nieuwbouw of renovatie gaat, staan vragen als hoe kunnen we verdichten en verduurzamen centraal? Een voorbeeld daarvan is de Bomenbuurt in Wormerveer waar Parteon en Heembouw 67 zeer verouderde woningen vervangen door 69 houten woningen. Harry Platte, Directeur bestuurder van Parteon, en Hugo Stevens, architect bij Heembouw, vertellen waarom dit project zo goed past bij de visie van Parteon.

De sociale woningbouw zit in een grote transitie. Bestaand woningbezit moet verduurzaamd worden en tegelijkertijd moeten er meer nieuwe, duurzame woningen gebouwd worden. Dat is pionieren en kan in de optiek van Parteon alleen tot resultaten leiden als er ‘gewoon’ gestart en samengewerkt wordt. Harry: “We weten lang nog niet alles als het gaat om verduurzamen, maar als we niet gewoon beginnen met innoveren en leren, dan krijgen we het nooit op een betaalbare manier voor elkaar. Belangrijk is dat we in de bouwketen samen optrekken en dat iedere partij zijn eigen werk goed doet en blijft doorontwikkelen. We moeten elkaar wel prikkelen, maar niet loslaten. Veranderen is verbinden.”

“We hebben partners als Heembouw nodig om ons te laten zien welke duurzame en circulaire keuzes gemaakt kunnen worden”

“We hebben partners als Heembouw nodig om ons te laten zien welke duurzame en circulaire keuzes gemaakt kunnen worden”

Op basis van vrijwilligheid

Dat geldt in de optiek van Parteon ook voor de verbinding met huurders. In de renovatie van het bestaand bezit staat bij Parteon maatwerk centraal. Harry: “Ik geloof dat de energietransitie pas slaagt en betaalbaar blijft als er sociale acceptatie is. Wij koppelen de verduurzaming in de woningen (de overstap naar all electric) aan vrijwilligheid. Natuurlijk laten we wel zien wat het de huurders kost (hogere huur) en wat het ze oplevert aan comfort en lagere energiekosten. Maar de keuze is deels aan hen.” Parteon neemt de verduurzaming ook mee in het reguliere onderhoud en in renovatieprojecten. De aanpak gebaseerd op vrijwilligheid werkt: er is inmiddels een wachtlijst van belangstellenden voor Opgewekt Wonen, zoals Parteon de aanpak noemt.

Netwerksamenwerkingen

Als het gaat om zakelijke partners kiest Parteon onder andere voor netwerksamenwerkingen. Zo is Parteon bijvoorbeeld lid van het netwerk conceptueel bouwen en initiatiefnemer van de NH Bouwstroom waarin corporaties en bouwers sneller, slimmer en goedkoper bouwen door gebruik te maken van bestaande concepten (nieuwbouw). Ook is Parteon medeondertekenaar van de Green Deal Convenant Houtbouw. In de dagelijkse praktijk van Parteon betekent dit dat bij ieder op te starten project gekeken wordt hoe maximaal verduurzaamd en verdicht kan worden. Zo stelde Heembouw voor om in de Bomenbuurt in Wormerveer zes grondgebonden woningen te vervangen door acht Slimm-woningen, oftewel kwalitatief hoogwaardige én compacte maatwerkwoningen die geschikt zijn voor een- tot driepersoonshuishoudens en uitgevoerd worden in constructief hout.

Netwerksamenwerkingen

Als het gaat om zakelijke partners kiest Parteon onder andere voor netwerksamenwerkingen. Zo is Parteon bijvoorbeeld lid van het netwerk conceptueel bouwen en initiatiefnemer van de NH Bouwstroom waarin corporaties en bouwers sneller, slimmer en goedkoper bouwen door gebruik te maken van bestaande concepten (nieuwbouw). Ook is Parteon medeondertekenaar van de Green Deal Convenant Houtbouw. In de dagelijkse praktijk van Parteon betekent dit dat bij ieder op te starten project gekeken wordt hoe maximaal verduurzaamd en verdicht kan worden. Zo stelde Heembouw voor om in de Bomenbuurt in Wormerveer zes grondgebonden woningen te vervangen door acht Slimm-woningen, oftewel kwalitatief hoogwaardige én compacte maatwerkwoningen die geschikt zijn voor een- tot driepersoonshuishoudens en uitgevoerd worden in constructief hout.

Biobased en circulair

Dat concept sprak Parteon aan. Enerzijds omdat houtbouw past bij de historie van de streek en met Slimm-woningen verdicht kan worden. Anderzijds omdat hout een biobased product is dat CO2 vasthoudt en circulair is, mits gecombineerd met een goed bosbeheerplan. Harry: “Wij gaan voor zoveel mogelijk biobased en circulair bouwmateriaal. Het Slimm-concept past daar goed in. Daar komt bij dat het modulair gebouwd kan worden. Met de Slimm-woningen als basis zijn we met Heembouw in gesprek gegaan over de verdere ontwikkeling van de woningen in de Bomenbuurt. Precies zoals wij samen willen werken: samen optrekken en samen doorontwikkelen in de verduurzamingsambitie”

Uiteindelijk resulteerden die gesprekken in het plan om 67 woningen te vervangen door 69 houten nieuwbouwwoningen. Heembouw Architecten tekende voor het ontwerp van de 8 Slimm-woningen en 28 beneden-bovenwoningen, WRK Architecten voor 33 grondgebonden woningen. Het totale project zal door Heembouw gebouwd worden. Hugo, mede grondlegger van de Slimm-woningen en groot voorstander van houtbouw: “Hout heeft alle voordelen die eerder in dit gesprek genoemd zijn, maar het grootste voordeel ervaar je pas als je in een houten woning staat: het voelt direct behaaglijk, het zijn hele fijne woningen.”

Uniek in corporatieland

Het project in de Bomenbuurt is uniek in corporatieland. Het is één van de grotere houtbouw projecten in de sociale woningbouw. Hugo: “Het is bijzonder dat hout als een nieuwe bouwmethode ervaren wordt, terwijl het – als je naar de geschiedenis kijkt – de grootste bouwtraditie is die we kennen. Het is pas van de laatste honderd jaar dat we massaal overgestapt zijn naar beton- en staalbouw, goed beschouwd is dat een nieuwe bouwvorm en houtbouw niet. In de wetenschap dat hout – naast alle genoemde voordelen – ruim voorhanden is en veel lichter en makkelijker te verwerken is, is het wat mij betreft het bouwmateriaal van de toekomst.” Harry vult aan: “Natuurlijk is het budget van sociaal bezit aan grenzen gebonden, maar we hebben partners als Heembouw nodig om ons te laten zien dat binnen dat budget er veel meer duurzame en circulaire keuzes gemaakt kunnen worden dan we in eerste instantie denken.”

Uniek in corporatieland

Het project in de Bomenbuurt is uniek in corporatieland. Het is één van de grotere houtbouw projecten in de sociale woningbouw. Hugo: “Het is bijzonder dat hout als een nieuwe bouwmethode ervaren wordt, terwijl het – als je naar de geschiedenis kijkt – de grootste bouwtraditie is die we kennen. Het is pas van de laatste honderd jaar dat we massaal overgestapt zijn naar beton- en staalbouw, goed beschouwd is dat een nieuwe bouwvorm en houtbouw niet. In de wetenschap dat hout – naast alle genoemde voordelen – ruim voorhanden is en veel lichter en makkelijker te verwerken is, is het wat mij betreft het bouwmateriaal van de toekomst.” Harry vult aan: “Natuurlijk is het budget van sociaal bezit aan grenzen gebonden, maar we hebben partners als Heembouw nodig om ons te laten zien dat binnen dat budget er veel meer duurzame en circulaire keuzes gemaakt kunnen worden dan we in eerste instantie denken.”

“Een houten woning voelt direct behaaglijk, het zijn hele fijne woningen”

“Een houten woning voelt direct behaaglijk, het zijn hele fijne woningen”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan