#voorwoord


Duurzaam
ontwerpen
en bouwen

Een plek beter achterlaten
dan je hem aantreft


Duurzaamheid is een onmisbare pijler in de bouwwereld. Het reduceren van CO2-uitstoot door onder andere vastgoed te verduurzamen en het vergroenen van de stedelijke omgevingen om hittestress tegen te gaan, zijn een paar cruciale elementen in onze lopende projecten. Naast onze intrinsieke motivatie om gebouwen steeds duurzamer te ontwerpen en te bouwen, worden we ook steeds vaker uitgedaagd door wet- en regelgeving. Duurzaamheid, je kunt en wij willen er niet meer omheen. Het integreren van natuur in onze projecten draagt niet alleen bij aan het welzijn van de bewoners, maar motiveert ons ook om een plek beter achter te laten dan dat we hem aantreffen.

Afgelopen jaar hebben we bij onze verduurzamingsprojecten aan de kust te maken gehad met beperkingen op stikstofuitstoot vanwege nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van onze eerste emissiearme bouwplaats. Onze collega’s Vincent Star en Jos Meijer delen graag hun ervaringen over de uitdagingen en de gevonden oplossingen.

Woningcorporaties worden eveneens uitgedaagd om betaalbare en duurzame woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. Woningcorporatie Parteon deelt haar ambitieuze doelen voor groei en duurzaamheid. Bij elk project vormen vragen over verdichting en verduurzaming de kern van de gekozen aanpak. Ook woningbouwvereniging St. Willibrordus deelt hoe zij omgaat met de woning- en klimaatcrisis en de veranderende behoeften van haar doelgroepen. Daarbij zien wij dat de samenwerking met gemeenten en andere stakeholders bij een verduurzamingsproject ook van groot belang is om natuurinclusieve maatregelen in de plannen te integreren, waarmee bewoners op langere termijn een prettigere leefomgeving krijgen en zo meer woongenot ervaren.

Laat u inspireren op het gebied van duurzaam ontwerpen en bouwen en onze gezamenlijke uitdagingen, motivatie en ambitie om samen door te ontwikkelen en plekken te creëren waar mensen willen zijn. We wensen u veel leesplezier!

Gerard Bac
Directeur Heembouw Wonen

#voorwoord

Duurzaam ontwerpen en bouwen

Duurzaamheid is een onmisbare pijler in de bouwwereld. Het reduceren van CO2-uitstoot door onder andere vastgoed te verduurzamen en het vergroenen van de stedelijke omgevingen om hittestress tegen te gaan, zijn een paar cruciale elementen in onze lopende projecten. Naast onze intrinsieke motivatie om gebouwen steeds duurzamer te ontwerpen en te bouwen, worden we ook steeds vaker uitgedaagd door wet- en regelgeving. Duurzaamheid, je kunt en wij willen er niet meer omheen. Het integreren van natuur in onze projecten draagt niet alleen bij aan het welzijn van de bewoners, maar motiveert ons ook om een plek beter achter te laten dan dat we hem aantreffen.

Afgelopen jaar hebben we bij onze verduurzamingsprojecten aan de kust te maken gehad met beperkingen op stikstofuitstoot vanwege nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van onze eerste emissiearme bouwplaats. Onze collega’s Vincent Star en Jos Meijer delen graag hun ervaringen over de uitdagingen en de gevonden oplossingen.

Woningcorporaties worden eveneens uitgedaagd om betaalbare en duurzame woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. Woningcorporatie Parteon deelt haar ambitieuze doelen voor groei en duurzaamheid. Bij elk project vormen vragen over verdichting en verduurzaming de kern van de gekozen aanpak. Ook woningbouwvereniging St. Willibrordus deelt hoe zij omgaat met de woning- en klimaatcrisis en de veranderende behoeften van haar doelgroepen. Daarbij zien wij dat de samenwerking met gemeenten en andere stakeholders bij een verduurzamingsproject ook van groot belang is om natuurinclusieve maatregelen in de plannen te integreren, waarmee bewoners op langere termijn een prettigere leefomgeving krijgen en zo meer woongenot ervaren.

Laat u inspireren op het gebied van duurzaam ontwerpen en bouwen en onze gezamenlijke uitdagingen, motivatie en ambitie om samen door te ontwikkelen en plekken te creëren waar mensen willen zijn. We wensen u veel leesplezier!

Gerard Bac
Directeur Heembouw Wonen

Een plek beter
achterlaten dan
je hem aantreft

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan