#DIALOOG

Groen? Doen! Op naar een groenere woontoekomst!

Lees het hele artikel

innovatie #dialoog

Hoe krijg je meer groen in bestaande woonwijken? Wat zijn de kansen en uitdagingen bij ontwerpen en bouwen met de natuur? En hoe meet je de impact van groen op onze gezondheid? Op vrijdag 30 september organiseerde Heembouw Wonen een inspiratiesessie voor klanten. Tijdens deze sessie ging een selecte groep genodigden daar de dialoog over aan met als doel: samen werken aan een groene woontoekomst.
Groen voor alles en iedereen

Een groengevel, sedum-daken en het plaatsen van de juiste bomen en planten zijn ingrediënten waarmee de natuur dichter bij huis gebracht kan worden. Een nieuwbouwproject wordt straks door de overheid niet meer geaccepteerd zonder maatregelen voor flora en fauna. En dat is hard nodig: het integreren van groen is namelijk een oplossing voor heel veel natuur- en klimaatproblemen, zoals de afname van insecten en de extremere weersomstandigheden. Annemieke Langendoen, landschapsontwerper bij Hollandsgroen, vertelde hoe we met groene oplossingen de stad duurzamer, groener en leefbaarder kunnen maken. Bijvoorbeeld door het herplaatsen van volwassen bomen. Annemieke: “Je kunt een oude boom, die bijvoorbeeld door omstandigheden ergens weggehaald moet worden, verplaatsen naar een nieuwe plek. Eén boom van 80 jaar oud doet meer dan 10 nieuwe jonge bomen. Een oude boom geeft meer verkoeling door de grotere schaduwdekking op het maaiveld, op een hete zomerdag tot wel 12 graden, en brengt meteen een eigen ecosysteem mee”

Klein gebaar, groot geluk

Caroline Klopper, architect bij Heembouw Architecten, ging verder in op de kansen en uitdagingen van natuurinclusief ontwerpen. Caroline: “Woningcorporaties hebben een groot aandeel van de woningen in Nederland in bezit. Naast hun maatschappelijke opgave om voor iedereen een thuis te creëren, kunnen zij ook helpen met een maatschappelijk probleem: het gebrek aan groen in de nabijheid van wonen. Met kleine ingrepen kan er al een groot verschil gemaakt worden. Zo hebben we in het ontwerp van De Rotte in Rotterdam voor Havensteder een groenstrook in de gevel geïntegreerd, zit er in de goot een nestkastvoorziening voor vogels en hebben we bij de brede stoepen grote bloembakken ontworpen.” Soms worden er maatregelen uit de plannen geschrapt, vanwege de hoeveelheid onderhoud en de kosten die het met zich mee brengt. Caroline: “Hoe kunnen we het schrappen van groene toepassingen voorkomen? Het maakt namelijk niet uit hoe groot het groen is, áls het er maar is!”

Klein gebaar, groot geluk

Caroline Klopper, architect bij Heembouw Architecten, ging verder in op de kansen en uitdagingen van natuurinclusief ontwerpen. Caroline: “Woningcorporaties hebben een groot aandeel van de woningen in Nederland in bezit. Naast hun maatschappelijke opgave om voor iedereen een thuis te creëren, kunnen zij ook helpen met een maatschappelijk probleem: het gebrek aan groen in de nabijheid van wonen. Met kleine ingrepen kan er al een groot verschil gemaakt worden. Zo hebben we in het ontwerp van De Rotte in Rotterdam voor Havensteder een groenstrook in de gevel geïntegreerd, zit er in de goot een nestkastvoorziening voor vogels en hebben we bij de brede stoepen grote bloembakken ontworpen.” Soms worden er maatregelen uit de plannen geschrapt, vanwege de hoeveelheid onderhoud en de kosten die het met zich mee brengt. Caroline: “Hoe kunnen we het schrappen van groene toepassingen voorkomen? Het maakt namelijk niet uit hoe groot het groen is, áls het er maar is!”

De onzichtbare impact

Wanneer je aan collega’s of relaties om je heen vraagt of ze zich fijn voelen in een groene natuurlijke omgeving, zal met merendeel positief reageren. Maar wanneer er een ‘groen’ ontwerp voor een project wordt gepresenteerd, gaat de eerste vraag over wat het moet kosten. Mark Bode, founder van Rebel Group, vertelde over de waarde van groen. Niet alleen wat het voor de natuur doet, maar juist ook wat het oplevert voor degene die de investering betaalt.

Mark: “Onze mindset over het toepassen van groen moet van de kosten naar de opbrengstenkant gaan. Bij Rebel Group hebben we een effectenboom opgezet, die laat zien welke waarden kwalitatief zijn en welke in euro’s uit te drukken zijn. Zo hebben we een positieve business case laten zien.” Deze bleek bijvoorbeeld te zitten in het kunnen aantrekken van goedkopere financiering, een hogere huuropbrengst en verbetering van het imago van de gebruiker van het pand. Mark: “Kijk verder dan alleen naar de kosten, het gaat vooral om het in kaart brengen van de baten.”

“Onze mindset over het toepassen van groen moet van de kosten naar de opbrengstenkant gaan”

“Onze mindset over het toepassen van groen moet van de kosten naar de opbrengstenkant gaan”

Gewoon doen!

Woningbouwprojecten moeten steeds groener en duurzamer worden ontworpen. Per 1 juli 2023 is de inrichting van het openbaar gebied en het toepassen van natuurinclusieve en klimaatadaptieve maatregelen een vast onderdeel in de nieuwe omgevingswet. Het advies inwinnen van een ecoloog is stap 1, de samenwerking opzoeken tussen alle partijen die hier invloed op hebben is stap 2. Maar eigenlijk begint de verandering met onze mindset: hoe krijgen we die groene woontoekomst wél voor elkaar?

Gewoon doen!

Woningbouwprojecten moeten steeds groener en duurzamer worden ontworpen. Per 1 juli 2023 is de inrichting van het openbaar gebied en het toepassen van natuurinclusieve en klimaatadaptieve maatregelen een vast onderdeel in de nieuwe omgevingswet. Het advies inwinnen van een ecoloog is stap 1, de samenwerking opzoeken tussen alle partijen die hier invloed op hebben is stap 2. Maar eigenlijk begint de verandering met onze mindset: hoe krijgen we die groene woontoekomst wél voor elkaar?

Samen stappen maken
De inspirerende sessie op de Floriade is eerste stap in de vele stappen die we met elkaar gaan zetten. Zet jij met ons de volgende stap?
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan