#INTERVIEW

Samenwerken volgens de Sleutels

In gesprek met manager Vastgoed Marc Schutgen en directeur-bestuurder Danny Wijnbelt

Lees het hele artikel

interview @desleutels

Over duurzaamheid, betaalbaarheid en samenwerking: de belangrijkste pijlers van de Sleutels


We zijn uitgenodigd bij de Sleutels om kennis te maken met directeur-bestuurder Danny Wijnbelt en zijn collega, manager Vastgoed Marc Schutgens. Danny is in augustus in zijn functie gestart: “Mijn carrière heb ik nooit heel bewust gepland, maar ik maak wel bewuste keuzes in wat ik wil doen. Ik neem ruimte om met mezelf in gesprek te gaan en mijzelf de vraag te stellen: wat wil ik? En dat was dat ik ooit eindverantwoordelijke wilde worden bij een woningcorporatie. Ik kreeg deze kans bij de Sleutels.”

Danny licht zijn stap naar de Sleutels verder toe: “Het is verder voor mij belangrijk om in een functie te zitten waarin ik, samen met collega’s, het verschil kan maken. Onze doelgroep is (toekomstige) bewoners, over het algemeen met een kleine beurs of laag inkomen, die het moeilijk hebben op de overspannen woningmarkt. Wij hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid als corporatie en daar wil ik mij graag voor inzetten. Voor ons gaat onze missie verder dan alleen een goed thuis bieden. Wij willen de leefbaarheid verbeteren van een hele wijk. Denk daarbij aan welzijn, werkgelegenheid en onderwijs. Daarin zoeken wij de samenwerking met gemeenten en maatschappelijke instanties. Er liggen veel uitdagingen.”

Om deze doelen te bereiken, werken Danny en Marc intensief samen. Marc: “Ik ben ruim twee jaar geleden bij de Sleutels begonnen en ik houd me vooral bezig met uitbreiden van ons bezit en het beheer daarvan. Samenwerking met ketenpartners is hierin steeds belangrijker geworden. Voor de transitieopgave van onze vastgoedportefeuille kiezen wij voor gerichte samenwerking met ketenpartners. Wij geloven in langdurige relaties. Een goed voorbeeld is de samenwerking met Heembouw, Ballast Nedam West en Hemubo.”

“Voor ons gaat onze missie verder dan alleen een goed thuis bieden. Wij willen de leefbaarheid verbeteren van een hele wijk”

“Voor ons gaat onze missie verder dan alleen een goed thuis bieden. Wij willen de leefbaarheid verbeteren van een hele wijk”

Samenwerken

Om het hoofd te bieden aan de verduurzamingsopgave die hen de komende jaren te wachten staat, is de Sleutels in 2018 een samenwerking aangegaan met Heembouw, Ballast Nedam West en Hemubo. Marc: “We willen de komende 10 jaar 3000 woningen verduurzamen, 300 per jaar. Op dit moment hebben we 1000 woningen in voorbereiding. Die opgave kunnen we alleen bereiken door samen te werken met onze ketenpartners. Op die manier hebben wij een zekerheid ingekocht: iedere partij is verantwoordelijk voor een deel van het bezit (om dat te verduurzamen). Wij liggen daardoor in productie nooit stil en onze ketenpartners zijn verzekerd van werk.”

Danny: “Door met dezelfde partijen langdurig samen te werken, bereik je veel voordelen. Het begint al met de aanbesteding, een tijdrovend proces, dat niet meer nodig is. Je maakt immers afspraken over wie wanneer wat doet, tegen welke prijs en tegen welke prestatie-eisen. Vervolgens spreek je elkaar makkelijker aan, zijn de lijnen korter en raak je beter op elkaar ingespeeld.” Marc vult aan: “Bovendien kun je leren van elkaars expertise. Dat is een doel voor de toekomst: vaker met alle partijen rond de tafel zitten om een casus door te spreken en ideeën met elkaar uit te wisselen.”

Verduurzaming

Danny: “We hebben op dit moment te maken met drie transities. Ten eerste de klimaattransitie, waardoor wij verplicht zijn in 2030 nog maar de helft aan CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. De tweede is de energietransitie, die inhoudt dat onze woningen in 2050 volledig gasloos zijn. En de laatste is de circulaire transitie, die van ons vraagt om meer te werken met natuurlijke energiebronnen. In de vorm van zonnepanelen, bijvoorbeeld, maar ook door te bouwen met circulaire materialen. Per 1 januari 2023 vragen woningcorporaties geen huurverhoging meer na het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen, zoals isoleren, conform de ‘Nationale Prestatieafspraken Volkshuisvesting’. Wij doen dat nu al niet meer. We merken ook dat bewoners zelf graag willen verduurzamen. Zij zoeken ons hierin actief op. Ik verwacht dat het in de nabije toekomst makkelijker zal gaan om 70% draagvlak voor verduurzamingsingrepen op te halen bij de bewoners.”

Verduurzaming

Danny: “We hebben op dit moment te maken met drie transities. Ten eerste de klimaattransitie, waardoor wij verplicht zijn in 2030 nog maar de helft aan CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. De tweede is de energietransitie, die inhoudt dat onze woningen in 2050 volledig gasloos zijn. En de laatste is de circulaire transitie, die van ons vraagt om meer te werken met natuurlijke energiebronnen. In de vorm van zonnepanelen, bijvoorbeeld, maar ook door te bouwen met circulaire materialen. Per 1 januari 2023 vragen woningcorporaties geen huurverhoging meer na het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen, zoals isoleren, conform de ‘Nationale Prestatieafspraken Volkshuisvesting’. Wij doen dat nu al niet meer. We merken ook al echt dat bewoners zelf graag willen verduurzamen. Zij zoeken ons hierin actief op. Ik verwacht dat het in de nabije toekomst makkelijker zal gaan om 70% draagvlak voor verduurzamingsingrepen op te halen bij de bewoners.”

Marc: “De gemeente Leiden heeft een ‘warmtevisie’ per wijk opgesteld, waardoor wij weten of een buurt in de toekomst overgaat op bijvoorbeeld stadsverwarming of dat we moeten werken met warmtepompen. Isoleren van gevels en het gereed maken van woningen voor aansluiting op het warmtenet is iets wat we nu alvast kunnen doen, om er in de toekomst klaar voor te zijn. Voor ons is duurzaamheid ontzettend belangrijk. Slim gevelontwerp, groene daken, zonnepanelen, aanleggen van wadi’s: we zetten diverse duurzaamheidsmaatregelen in en dat doen we op een zogenaamde ‘no-regret’* manier, op het juiste moment, zonder dat het ten koste gaat van andere maatregelen of extra druk geeft voor bewoners.”

*No-regretmaatregelen zijn vastgoedinvesteringen die niet alleen nu, maar ook in de toekomst gunstig zijn. Denk hierbij aan gevel- of dakisolatie en isolerende beglazing. Ze blijven rendabel en hoeven niet ongedaan gemaakt te worden wanneer er in de toekomst aanvullende maatregelen genomen worden.

Toekomst

Danny: “Er is een tekort aan woningen in heel Nederland en ook in Leiden. De wachtlijsten voor woningzoekenden zijn veel te lang. De komende jaren breiden we daarom onze voorraad uit met minimaal 1000 woningen. Daarnaast verduurzamen we ons bezit. Uiteindelijk willen wij als corporatie Leiden en Voorschoten mooier maken. Een goed thuis bieden dat, zoals wij dat noemen, dus verder gaat dan alleen de woning. Onze ambitie was eerder vooral gericht op het beheer van bezit en de relatie met de huurder. Dat blijven we doen, al zetten wij nu veel meer in op groei en verduurzaming. Elke 4 jaar wordt er verplicht een visitatie – een onderzoek naar onze corporatie – uitgevoerd. En toevalligerwijs komt dit onderzoek net op het moment dat ik hier ben gestart. Dus dat is een mooie nulmeting, waardoor we over 4 jaar duidelijk kunnen zien of we alle ambities hebben waargemaakt.”

Toekomst

Danny: “Er is een tekort aan woningen in heel Nederland en ook in Leiden. De wachtlijsten voor woningzoekenden zijn veel te lang. De komende jaren breiden we daarom onze voorraad uit met minimaal 1000 woningen. Daarnaast verduurzamen we ons bezit. Uiteindelijk willen wij als corporatie Leiden en Voorschoten mooier maken. Een goed thuis bieden dat, zoals wij dat noemen, dus verder gaat dan alleen de woning. Onze ambitie was eerder vooral gericht op het beheer van bezit en de relatie met de huurder. Dat blijven we doen, al zetten wij nu veel meer in op groei en verduurzaming. Elke 4 jaar wordt er verplicht een visitatie – een onderzoek naar onze corporatie – uitgevoerd. En toevalligerwijs komt dit onderzoek net op het moment dat ik hier ben gestart. Dus dat is een mooie nulmeting, waardoor we over 4 jaar duidelijk kunnen zien of we alle ambities hebben waargemaakt.”

“We merken ook dat bewoners zelf graag willen verduurzamen. Zij zoeken ons hierin actief op”

“We merken ook al echt dat bewoners zelf graag willen verduurzamen. Zij zoeken ons hierin actief op”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan