#INTERVIEW

Daphne Braal-Verhoog

Voorzitter Raad van Bestuur Vidomes

 

“Wij geven altijd thuis”

Lees het hele artikel

#INTERVIEW

Daphne Braal-Verhoog

Voorzitter Raad van Bestuur Vidomes

“Wij geven altijd thuis”

Lees het hele artikel

vidomes #interview

In de regio Haaglanden, het werkgebied van Vidomes, blijft het aantal woningzoekenden onverkort groeien. De wachttijd voor een sociale huurwoning is er opgelopen tot bijna zeven jaar. In de komende tien jaar zijn er in de regio minimaal 16.000 extra sociale huurwoningen en duizenden koopwoningen nodig om het alsmaar groeiende woningtekort terug te dringen. Een complexe opgave waar Vidomes in Haaglanden samen met twaalf andere corporaties, gemeenten, de provincie Zuid-Holland en marktpartijen aan werkt. Daphne Braal-Verhoog, voorzitter Raad van Bestuur Vidomes: “We zijn ervan overtuigd dat we alleen resultaten kunnen boeken als we intensief samenwerken. Als Vidomes zijn we daarom zeer actief betrokken bij regionale samenwerkingen met genoemde partijen.”

“Voor het binnenstedelijk ontwikkelen van sociale huurwoningen is een intensieve samenwerking tussen overheden, corporaties en marktpartijen voorwaardelijk.”

Zoektocht naar geschikte bouwlocaties

Aan het woningtekort in Haaglanden liggen grotendeels dezelfde oorzaken ten grondslag als elders in Nederland: weinig beschikbare bouwlocaties, lage hypotheekrenten, stijgende huizenprijzen en een groeiend tekort aan huurwoningen in de midden categorie, ontstaan doordat de bouw daarvan jarenlang alleen aan marktpartijen was voorbehouden. Al deze ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de doorstroom uit sociale huurwoningen is gestagneerd. Daphne: “In de regio Haaglanden hebben we daarnaast nog te maken met een groeiend aantal inwoners en een gebrek aan ruimte. Er zijn in deze Randstedelijke regio bijna geen grote ontwikkellocaties aan de gemeentegrenzen meer voorhanden. Dat betekent dat we onze nieuwbouwopgave binnenstedelijk moeten realiseren.”

Bouwen is samenwerken

Binnenstedelijk bouwen brengt in verband met de bereikbaarheid extra logistieke uitdagingen met zich mee waardoor niet iedere locatie rond te rekenen is. Locaties die wel geschikt zijn, zijn in veel gevallen niet meer in handen van de gemeente. Om op die locaties toch sociale huurwoningen te kunnen ontwikkelen is sturing vanuit de overheid nodig, bijvoorbeeld op vergunningsvoorwaarden. Daarnaast is een intensieve samenwerking tussen overheden, corporaties en marktpartijen voorwaardelijk. Daphne: “In onze regio hebben de provincie Zuid-Holland, negen gemeenten en dertien woningcorporaties, waaronder Vidomes, afspraken gemaakt over de omvang en verdeling van de sociale nieuwbouwopgave. Daarnaast werken gemeenten met alle betrokken partijen samen aan de uitvoering van gemeentelijke woonvisies, waarin gedeelde verantwoordelijkheid wordt genomen voor de opgave die voorligt. Wij nemen met overtuiging actief deel aan deze woningbouwdialogen.”

“We geven altijd thuis, voor onze huurders en voor de opgaven in de woningmarkt. Partners zoals Heembouw begrijpen dat goed.”

Levensloopbestendige woningen en doorstroming

“In onze eigen nieuwbouwstrategie focussen we ons onder meer op het bijbouwen van levensloopbestendige appartementen voor senioren. Wij willen zo de doorstroming op de woningmarkt vergroten en lange verhuisketens maken. In de eengezinswoning die de empty nester achterlaat, kan immers weer een gezin met kinderen gaan wonen. Daarnaast bevorderen we de doorstroming door ons levensloopbestendig aanbod goed toegankelijk en inzichtelijk te maken en door de inzet van seniorenmakelaars die mensen begeleiden bij de voorbereiding op een verhuizing. In seniorencomplexen zetten we flatcoaches in om bewoners te ondersteunen bij het langer zelfstandig thuis wonen en om eenzaamheid te bestrijden. Die sociale investeringen passen in onze strategische keuzes als maatschappelijk vastgoedbedrijf. Onder het motto ‘in het oog, in het hart’ besteden we extra zorg aan prettig en veilig wonen voor iedereen.”

Vanuit het oogpunt van leefbaarheid en sociale cohesie opteert Vidomes bij voorkeur voor de realisatie van wijken met een mix van sociale huur-, midden huur- en vrijesectorwoningen. De ontwikkeling van deze zogenaamde gemengde wijken vindt altijd plaats in nauwe samenwerking met marktpartijen. Een goed voorbeeld daarvan is de wijk Palenstein in Zoetermeer. Daar wordt al sinds 2005 gewerkt aan een gemengd bouwprogramma dat voorziet in de vervanging van 700 sociale huurwoningen die in de loop van de jaren zijn gesloopt. Daphne: “Wij zijn recent gestart met de ontwikkeling van de laatste kavels in dit herstructureringsplan. Dat doen we samen met Heembouw, die tekent voor het ontwerp en de bouw van 67 sociale huurappartementen en 53 vrijesectorwoningen. De sociale huurappartementen worden door ons afgenomen, Heembouw neemt de verkoop van de vrijesectorwoningen op zich.”

“We geven altijd thuis, voor onze huurders en voor de opgaven in de woningmarkt. Partners zoals Heembouw begrijpen dat goed.”

Levensloopbestendige woningen en doorstroming

“In onze eigen nieuwbouwstrategie focussen we ons onder meer op het bijbouwen van levensloopbestendige appartementen voor senioren. Wij willen zo de doorstroming op de woningmarkt vergroten en lange verhuisketens maken. In de eengezinswoning die de empty nester achterlaat, kan immers weer een gezin met kinderen gaan wonen. Daarnaast bevorderen we de doorstroming door ons levensloopbestendig aanbod goed toegankelijk en inzichtelijk te maken en door de inzet van seniorenmakelaars die mensen begeleiden bij de voorbereiding op een verhuizing. In seniorencomplexen zetten we flatcoaches in om bewoners te ondersteunen bij het langer zelfstandig thuis wonen en om eenzaamheid te bestrijden. Die sociale investeringen passen in onze strategische keuzes als maatschappelijk vastgoedbedrijf. Onder het motto ‘in het oog, in het hart’ besteden we extra zorg aan prettig en veilig wonen voor iedereen.”

Vanuit het oogpunt van leefbaarheid en sociale cohesie opteert Vidomes bij voorkeur voor de realisatie van wijken met een mix van sociale huur-, midden huur- en vrijesectorwoningen. De ontwikkeling van deze zogenaamde gemengde wijken vindt altijd plaats in nauwe samenwerking met marktpartijen. Een goed voorbeeld daarvan is de wijk Palenstein in Zoetermeer. Daar wordt al sinds 2005 gewerkt aan een gemengd bouwprogramma dat voorziet in de vervanging van 700 sociale huurwoningen die in de loop van de jaren zijn gesloopt. Daphne: “Wij zijn recent gestart met de ontwikkeling van de laatste kavels in dit herstructureringsplan. Dat doen we samen met Heembouw, die tekent voor het ontwerp en de bouw van 67 sociale huurappartementen en 53 vrijesectorwoningen. De sociale huurappartementen worden door ons afgenomen, Heembouw neemt de verkoop van de vrijesectorwoningen op zich.”

“In onze nieuwbouwstrategie focussen we ons onder meer op het bijbouwen van levensloopbestendige appartementen voor senioren.”

“In onze nieuwbouwstrategie focussen we ons onder meer op het bijbouwen van levensloopbestendige appartementen voor senioren.”

Denken in het belang van het project

In een project van deze omvang heeft een woningcorporatie de kennis, ervaring en expertise van aannemers hard nodig. Vidomes kiest voor partners waarmee mee ze prettig en constructief kan samenwerken en die goed presteren in termen van klanttevredenheid, kwaliteit, duurzaamheid en betaalbaarheid. Daphne: “Heembouw is voor ons zo’n partner. Ze hebben in eerdere projecten laten zien goed te begrijpen voor welke doelgroep wij woningen bouwen, renoveren en verduurzamen. Omdat Heembouw een ontwerpende bouwer is brengen ze al aan het begin van een project veel (bouw)kennis en ervaring in. Dat komt de uitvoerbaarheid merkbaar ten goede en verkleint het risico op vertragingen en kostenoverschrijdingen. Het Heembouw-team is daarnaast proactief, communicatief sterk en denkt altijd in het belang van het project en onze huurders, ook als er tegenslagen zijn.” Dat laatste is voor Vidomes erg belangrijk. Enerzijds omdat er in nieuwbouw- en renovatieprojecten altijd onverwachte dingen gebeuren. Anderzijds omdat Vidomes staat voor haar woningbezit en haar huurders. Daphne: “In de sociale huurmarkt zijn wij een vaste partij. We geven altijd thuis, voor onze huurders en voor de opgaven in de woningmarkt. Partners zoals Heembouw begrijpen dat goed.”

“Omdat Heembouw een ontwerpende bouwer is brengen ze al aan het begin van een project veel (bouw)kennis en ervaring in. Dat komt de uitvoerbaarheid merkbaar ten goede en verkleint het risico op vertragingen en kostenoverschrijdingen.”

Vidomes

Vidomes is een ondernemende corporatie in de regio Haaglanden. Zij heeft 18.000 sociale huurwoningen in de gemeenten Delft, Zoetermeer, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Leidschenveen (Den Haag). De woningcorporatie heeft zo’n 200 mensen in dienst die werkzaam zijn op het hoofdkantoor in Delft en op wijkkantoren in de genoemde gemeenten. In de organisatie van Vidomes staan de huurders centraal. Voor hen wil de woningcorporatie het verschil maken, iets wat kernachtig verwoord is in de Vidomes-missie: ‘Vidomes geeft mensen die op ons zijn aangewezen een thuis. Nu en in de toekomst.’

Vidomes

Vidomes is een ondernemende corporatie in de regio Haaglanden. Zij heeft 18.000 sociale huurwoningen in de gemeenten Delft, Zoetermeer, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Leidschenveen (Den Haag). De woningcorporatie heeft zo’n 200 mensen in dienst die werkzaam zijn op het hoofdkantoor in Delft en op wijkkantoren in de genoemde gemeenten. In de organisatie van Vidomes staan de huurders centraal. Voor hen wil de woningcorporatie het verschil maken, iets wat kernachtig verwoord is in de Vidomes-missie: ‘Vidomes geeft mensen die op ons zijn aangewezen een thuis. Nu en in de toekomst.’

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan