#COLUMN

Marjolein Hofstede-van der Ham

Hoofd Initiatief en Projectontwikkeling bij Heembouw

 

“Betaalbaar wonen voor iedereen: zo doen wij dat!”

Lees het hele artikel

column
@marjoleinhofstede

column @marjoleinhofstede

In tien jaar tijd moeten in Nederland een miljoen nieuwe woningen verrezen zijn, zodat de woningmarkt weer toegankelijk is voor iedereen. Wonen moet bovendien betaalbaar blijven voor huurders en kopers. Dat zijn twee van de vier hoofddoelstellingen in de Actieagenda Wonen, begin 2021 opgesteld door branchevereniging Aedes. In de troonrede benadrukte Koning Willem-Alexander hoe belangrijk dit binnenlandse thema is.

Heembouw onderschrijft die noodzaak. Als de huidige lijn zich doorzet, wordt het huren of kopen van een huis voor nog meer mensen onbetaalbaar, áls ze überhaupt al een woning weten te vinden. Er moet iets gebeuren om het tij te keren. En we weten allemaal wat daarvoor nodig is: meer aanbod. Maar hoe? Als ontwerpende bouwer hebben wij het antwoord gevonden op de vraag hoe we in Nederland ruimte kunnen scheppen voor betaalbare woningen voor iedereen, natuurlijk in samenwerking met gemeenten en corporaties.

“In de wetenschap dat een woning zeker vijftig jaar wordt bewoond (en dus geëxploiteerd), is het van belang óók na te denken over hoe je het wonen op lange termijn betaalbaar houdt.”
Goed wonen voor iedereen

 

Uit ervaring weet ik met welke grote uitdagingen woningcorporaties te maken hebben. Tot tweeënhalf jaar geleden werkte ik in dienst van Ymere (ruim twaalf jaar) aan nieuwbouwprojecten voor de sociale huur. Ik begrijp hoe uitdagend het is om woningen te creëren die geschikt zijn voor starters en mensen met een minimaal inkomen. De valkuil daarbij is om te veel, te kleine woningen te bouwen, die voor de korte termijn ideaal lijken. Maar in de wetenschap dat een woning zeker vijftig jaar wordt bewoond (en dus geëxploiteerd), is het van belang óók na te denken over hoe je het wonen op lange termijn betaalbaar houdt. En dan praat je dus over de total cost of ownership. In gewoon Nederlands: wat het kost om een woning te kopen én de komende vijftig jaar te exploiteren.

 

De toegevoegde waarde van Heembouw

Als dé ontwerpende bouwer houden wij woningen betaalbaar, nu en in de toekomst. Als enige bouwbedrijf in Nederland hebben wij ons eigen architectenbureau, Heembouw Architecten. Die intensieve en professionele samenwerking stelt ons in staat vanaf de initiatieffase tot en met het onderhoud een project op ons te nemen, inclusief een doordacht ontwerp. Omdat wij direct vanaf het begin met zowel opdrachtgever als architect aan tafel zitten, sturen wij gezamenlijk op een haalbaar project, dat we opleveren binnen de planning en voorwaarden van de opdrachtgever.

Scherp beeld van
kosten lange termijn

Niet alleen de betaalbaarheid in de initiële investering staat bij onze project centraal. Van meet af aan kijken we naar de invloed van keuzes en wensen op de exploitatiekosten gedurende dertig of vijftig jaar. Zo ontstaat direct een scherp beeld van de invloed van keuzes in materialisering of installaties op de eerdergenoemde total cost of ownership (TCO). Een uitgekiend voorbeeld hiervan is het Slimm concept: ons grondgebonden, maatwerk-woonconcept voor één tot drie huishoudens. Afhankelijk van de ambities bouwen wij die woningen met circulair beton, CLT (houtelementen) of zelfs in een staalskelet. De verschillende keuzemogelijkheden hebben niet alleen invloed op de initiële aanschafkosten, maar kunnen we dus ook inzichtelijk maken in een projectspecifieke ‘TCO’.

“Als dé ontwerpende
bouwer houden wij
woningen betaalbaar,
nu en in de toekomst.”

“Als dé ontwerpende bouwer houden wij woningen betaalbaar, nu en in de toekomst.”

Werken met vaste
ketenpartners zorgt
voor betrouwbaarheid

Wanneer je elkaar vertrouwt, kun je sneller schakelen, innovaties doorvoeren en de productie versnellen. Vanuit die gedachte werken wij samen met vaste ketenpartners, die bijvoorbeeld meedenken in de aanpak van uitdagende verduurzamingsopgaven voor de woningbouwcorporaties. Langdurige (keten)samenwerkingen helpen ons om snel met de juiste partijen om de tafel te zitten. We zijn ook transparant over wie onze ketenpartners zijn en betrekken ze wanneer nodig bij het voortraject. Dankzij het vertrouwen dat wij hebben in onze partners, zijn zij ook bereid om een stapje extra voor ons te zetten.

Creëren +
standaardiseren =
meerwaarde

Onze overtuiging is dat het optimaal standaardiseren van de technische basis van een woning kansen biedt voor een maatwerkcreatie, die past bij de plek van bestemming. Dankzij die standaardisatie blijft immers budget én tijd óver, zodat het mogelijk is om met Heembouw Architecten hét ontwerp te maken dat past bij de opgave, de plek en de bewoner. Denk aan de entreehal van een galerijflat, het trappenhuis van een portieketagewoning of de volledige nieuwbouw van een zorggeschikte beneden-bovenwoning. Deze combinatie van standaard en maatwerk maakt het dus mogelijk woningen snel en kostenefficiënt te ontwerpen, uit te werken én te bouwen.

Project Van Duivenvoordelaan Wassenaar voor woningbouwvereniging St. Willibrordus.
Klanttevredenheid: 10

Kortom: geen tijd te verliezen

De Actieagenda Wonen en het duiden van de woningproblematiek in de troonrede, tonen eens te meer aan dat het tijd is voor actie. En wij zijn er klaar voor om mét onze opdrachtgever een bijdrage te leveren aan een toegankelijk woningmarkt voor íedereen! Want iedereen in Nederland moet in een huis kunnen wonen dat bij hem of haar past. Jong of oud, alleenstaand of samenwonend, autochtoon of nieuwkomer. Wonen is voor alle mensen een noodzakelijke basis in hun leven. En wij geloven erin dat het kan! Beter, sneller, leuker én duurzamer.

Wil je weten hoe wij voor jouw project dé plek creëren waar mensen willen zijn?

Neem contact met mij op voor een vrijblijvende afspraak.

Kortom: geen tijd te verliezen

De Actieagenda Wonen en het duiden van de woningproblematiek in de troonrede, tonen eens te meer aan dat het tijd is voor actie. En wij zijn er klaar voor om mét onze opdrachtgever een bijdrage te leveren aan een toegankelijk woningmarkt voor íedereen! Want iedereen in Nederland moet in een huis kunnen wonen dat bij hem of haar past. Jong of oud, alleenstaand of samenwonend, autochtoon of nieuwkomer. Wonen is voor alle mensen een noodzakelijke basis in hun leven. En wij geloven erin dat het kan! Beter, sneller, leuker én duurzamer.

Wil je weten hoe wij voor jouw project dé plek creëren waar mensen willen zijn?

Neem contact met mij op voor een vrijblijvende afspraak.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan