Tips en handigheidjes

Doe er je voordeel mee

Innovaties hoeven niet groots en meeslepend te zijn om het werk te vergemakkelijken, slimmer te maken of meer duurzaam. En we hoeven ook niet allemaal het wiel zelf uit te vinden. Daarom delen we op deze plaats in ons innovatiemagazine wat handigheidjes, zelf bedacht of door de markt en door ons getest. Zodat iedereen er zijn voordeel mee kan doen.

Tips en handigheidjes bij Heembouw

Maatvoering met robots

home handigheidjes bij Heembouw

Maatvoering met robots

Innovatie is een belangrijk onderdeel van ons dagelijks werk, óók op de bouwplaats. Voor de maatvoering zijn we op zoek gegaan naar alternatieven en aanvullingen op de Total Station, die nu voor onze maatvoering wordt gebruikt. Op ons transformatieproject De Brinck in Haarlem, testten we de BIM printer.

Goede maatvoering is dé basis van een project. Het berekenen en bepalen van alle relevante maten voor het project, vraagt veel handmatige en repeterende werkzaamheden. Daarbij is het voor onze maatvoerders ook arbo technisch soms fysiek zwaar, zeker in transformatieprojecten met kleine hoekjes en schuine wanden. Samen met innovatiecoach en BIM engineer Ruben van Duijn, ging senior maatvoerder Wilfred van Zanten op zoek naar bruikbare alternatieven en kwam uit op de BIM printer.

BIM printer

Dit is een innovatieve manier van maatvoering, waarbij er vanuit een BIM-model één op één tekeningen worden uitgezet door een printer op wielen. De printer werkt op coördinatoren. Met een spuitbus worden de lijnen van de tekening geprint, waarna een laser op 2 mm nauwkeurig de lijn grafeert. De BIM-printer is getest op project De Brinck, een transformatieproject in het historische centrum van Haarlem. Over de pilot met de BIM printer, maakten we het filmpje hiernaast.

“Hiermee kan ik op een andere manier mijn werk inrichten en kan ik meer uitzetten dan gebruikelijk, met een hoger detailniveau; daarmee gaat de foutgevoeligheid op met name transformatieprojecten, waar soms geen wand of hoek hetzelfde is, naar beneden én het maakt het werk fysiek minder zwaar.”

– Wilfred van Zanten,
Senior Maatvoerder Heembouw –

“Hiermee kan ik op een andere manier mijn werk inrichten en kan ik meer uitzetten dan gebruikelijk, met een hoger detailniveau; daarmee gaat de foutgevoeligheid op met name transformatieprojecten, waar soms geen wand of hoek hetzelfde is, naar beneden én het maakt het werk fysiek minder zwaar.”

– Wilfred van Zanten, Senior Maatvoerder Heembouw –

Tips en handigheidjes bij Heembouw

 

Koppeling Home-DNA met BIM model

home handigheidjes bij Heembouw

Renovatiewerkzaamheden kunnen per woning verschillen. Het is daarom essentieel dat elke partij over dezelfde, juiste informatie kan beschikken.

Koppeling Home-DNA en BIM

Alle informatie over te renoveren woning op één plek beschikbaar

Bij onze woningrenovatieprojecten waren we gewend te werken met zogenaamde meterkastlijsten. Lijsten met informatie per woning over de uit te voeren werkzaamheden en de bewonerswensen. Lijsten die handmatig werden overgenomen van de info die in de technische en sociale woningopnamen was opgeslagen in de tool Home-DNA. Tijdrovend en foutgevoelig. Dus staken de projectteams en BIM engineers de koppen bij elkaar en kwamen tot een koppeling tussen Home-DNA en het BIM model. De meterkastlijsten rollen nu uit Home-DNA en staan in het BIM model, zodat het met andere partijen gedeeld kan worden.

Bij de start van onze renovatieprojecten, gaan we bij de bewoners van de woningen langs voor de zogenaamde technische en sociale opnames. In de tool Home-DNA wordt genoteerd hoe de staat van de woning is, en welke specifieke huurderswensen er voor de renovatie zijn. Informatie die belangrijk is voor zowel het projectteam van Heembouw als de partners die aan het project meewerken. Voorheen resulteerde dit in veel mappen met A4’tjes in de keet, meterkastlijsten in de woningen en informatie die op verschillende plekken stond. Dit kan slimmer, was de gedachte binnen de projectteams. Met de BIM engineers is gekeken naar een mogelijke koppeling tussen Home-DNA en het 3D BIM-model, om alle informatie op één plek op te slaan en te bewerken.

Bij de start van onze renovatieprojecten, gaan we bij de bewoners van de woningen langs voor de zogenaamde technische en sociale opnames. In de tool Home-DNA wordt genoteerd hoe de staat van de woning is, en welke specifieke huurderswensen er voor de renovatie zijn. Informatie die belangrijk is voor zowel het projectteam van Heembouw als de partners die aan het project meewerken. Voorheen resulteerde dit in veel mappen met A4’tjes in de keet, meterkastlijsten in de woningen en informatie die op verschillende plekken stond. Dit kan slimmer, was de gedachte binnen de projectteams. Met de BIM engineers is gekeken naar een mogelijke koppeling tussen Home-DNA en het 3D BIM-model, om alle informatie op één plek op te slaan en te bewerken.

Excel exports koppelen aan model

Al snel bleek dat je Excel-exports uit Home-DNA kon maken, die met Revit en een Dynamo-script aan het model kunnen worden gekoppeld. Een goede oplossing, maar niet alle collega’s beheersen Revit. Uiteindelijk is een app ontwikkeld waarmee de Excel-bestanden zonder hulp van Revit aan het 3D-model kunnen worden gekoppeld. Zo kan iedereen een lijst aan het model koppelen met alle benodigde informatie. In het model worden de huisnummers als 3D-object gemodelleerd. Hier kan op worden geklikt, waarna de technische opname, sociale opname of meterkastlijst in de info tab van Solibri verschijnt. Ook de plattegronden zijn hieraan toegevoegd voor meer duidelijkheid. Dit kan zowel in 2D als 3D worden gedaan, afhankelijk van de wensen. Zo staat alle informatie op één plek en zijn de vele mappen in de keet niet meer nodig. De modellen zijn ook beschikbaar voor partners, zodat de informatie voor iedereen toegankelijk is.

In de toekomst zal er worden gekeken naar de mogelijkheid op de manier van koppelen te verbeteren. Ook zal er gekeken worden naar een live-verbinding met Home-DNA en het 3D-model. Om de meterkast lijsten ook visueel te maken zal er ook nog gekeken worden naar de mogelijkheden om de lijsten op de plattegronden te verwerken met 3D of 2D elementen.

Tips en handigheidjes bij Heembouw

 

Inzet HVO100 op de bouwplaats

home handigheidjes bij Heembouw

HVO100

Op weg naar een emissie-arme bouwplaats

“We zijn ons bewust van de impact van ons handelen op de planeet, én zijn oprecht gedreven het beter te doen.” Onze duurzaamheidsvisie is ons kompas. Als ontwerpende bouwer zijn we van ontwikkeling en ontwerp tot en met realisatie en onderhoud “in the lead”; in elke fase zetten we stevig in op verbetering van de milieu-impact.

Met onze projecten maken we de meeste impact. De stevige ambities die we op dit vlak hebben, worden breed gedragen in de hele organisatie. Eén van onze duurzaamheidsdoelen is de verlaging van de CO2-uitstoot op onze bouwplaatsen met tenminste 25% door onder andere de inzet van emissie-arm materieel én HVO 100, oftewel 100 procent Hydrotreated Vegetable Oil en een praktisch CO2-neutraal alternatief voor diesel.

Bij de uitbreiding van New Logic VI voor opdrachtgever DokVast is door de inzet van HVO Diesel voor het grondwerk circa 75.000 kg CO2 bespaard. Dat is op het grondwerk circa 90% en op het volledige project 35% minder dan de ‘gebruikelijke’ CO2-uitstoot. Mooie resultaten, en voor de klantgroep Bedrijfsruimten aanleiding de toepassing van HVO 100 voor hun projecten tot nieuwe standaard te maken. Dat het wat duurder is dan normale diesel, is “de groene meerprijs die we moeten betalen voor meer duurzaamheid.”

Op New Logic VI is door de inzet van HVO diesel voor het grondwerk circa 75.000 kg CO2 uitstoot bespaard.

HVO100

Op weg naar een emissie-arme bouwplaats

“We zijn ons bewust van de impact van ons handelen op de planeet, én zijn oprecht gedreven het beter te doen.” Onze duurzaamheidsvisie is ons kompas. Als ontwerpende bouwer zijn we van ontwikkeling en ontwerp tot en met realisatie en onderhoud “in the lead”; in elke fase zetten we stevig in op verbetering van de milieu-impact.

Met onze projecten maken we de meeste impact. De stevige ambities die we op dit vlak hebben, worden breed gedragen in de hele organisatie. Eén van onze duurzaamheidsdoelen is de verlaging van de CO2-uitstoot op onze bouwplaatsen met tenminste 25% door onder andere de inzet van emissie-arm materieel én HVO 100, oftewel 100 procent Hydrotreated Vegetable Oil en een praktisch CO2-neutraal alternatief voor diesel.

Bij de uitbreiding van New Logic VI voor opdrachtgever DokVast is door de inzet van HVO Diesel voor het grondwerk circa 75.000 kg CO2 bespaard. Dat is op het grondwerk circa 90% en op het volledige project 35% minder dan de ‘gebruikelijke’ CO2-uitstoot. Mooie resultaten, en voor de klantgroep Bedrijfsruimten aanleiding de toepassing van HVO 100 voor hun projecten tot nieuwe standaard te maken. Dat het wat duurder is dan normale diesel, is “de groene meerprijs die we moeten betalen voor meer duurzaamheid.”

Op New Logic VI is door de inzet van HVO diesel voor het grondwerk circa 75.000 kg CO2 uitstoot bespaard.

Tips en handigheidjes bij Heembouw

Circulair beton als nieuwe standaard

home handigheidjes bij Heembouw

Circulair beton als nieuwe standaard

voor storten funderingen en vloeren

Voor de fundering van ons circulaire en duurzame kantoor in Berkel en Rodenrijs is circulair beton gestort; dit was een wereldwijde primeur. Circulair beton wordt gewonnen uit reeds bestaand beton. Op al onze projecten kijken we hoe we de impact op het milieu kunnen verminderen. En kijken we of de fundering en vloeren gestort kunnen worden met circulair beton. Dit is o.a. toegepast bij de nieuwbouw voor strategisch partner Lomans (zie de video hiernaast) en NVM. Daarnaast heeft Heembouw samen met Van Berlo gewerkt aan de ontwikkeling van een duurzame circulaire betonvloer. Zo wordt circulair beton steeds meer de standaard.

Voor de fundering van ons circulaire en duurzame kantoor in Berkel en Rodenrijs is circulair beton gestort; dit was een wereldwijde primeur. Circulair beton wordt gewonnen uit reeds bestaand beton. Op al onze projecten kijken we hoe we de impact op het milieu kunnen verminderen. En kijken we of de fundering en vloeren gestort kunnen worden met circulair beton. Dit is o.a. toegepast bij de nieuwbouw voor strategisch partner Lomans (zie de video hiernaast) en NVM. Daarnaast heeft Heembouw samen met Van Berlo gewerkt aan de ontwikkeling van een duurzame circulaire betonvloer. Zo wordt circulair beton steeds meer de standaard.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan