Heembouw gronddatabank vernieuwd

Gronddatabank biedt nu ook strategisch vastgoed advies

Een goede locatie is sterk bepalend voor het succes van een onderneming. Heembouw creëert plekken waar mensen willen zijn, maar minstens zo belangrijk is te bepalen, wáár die plek dan is. Je hebt echt een probleem wanneer je bedrijf op een plek zit, die slecht bereikbaar is, die -buiten corona-tijd- dagelijks de file-lijstjes aanvoert, of waar weinig geschikt personeel in de omgeving woont. Daarom hebben is de Heembouw gronddatabank verrijkt met data-analyses die de data-analisten van Heembouw gebruiken om klanten op dit vlak adviseren. Gebaseerd op objectieve en actuele data.

De Heembouw gronddatabank bestaat al sinds 1996. Gestart als databank met daarin de relevante gegevens van beschikbare bouwgronden voor bedrijfspanden. Naast de bekende greenfields zijn vanaf het begin af aan ook herontwikkellocaties en brownfields in de gronddatabank te vinden die niet algemeen bekend zijn, van particuliere aanbieders bijvoorbeeld. Zo wisten we klanten te verrassen en groeide het succes van de databank.

Ook omdat Heembouw vanaf de start van de databank is gaan werken met een dedicated gronddatabank specialist binnen de gelederen. Die zorgt ervoor dat alle records up-to-date zijn. Van de beschikbare bouwgronden hebben we alle relevante gegevens in onze grondbank. Niet alleen het aantal vierkante meters en de prijs daarvan, maar ook bestemmingsplannen, gegevens over stikstof, de bodemgesteldheid, milieuklasse etc.

Data-analyses

De laatste 10 jaar is de gronddatabank steeds verder ontwikkeld en uitgebreid met data voor een strategisch vastgoedadvies op maat. Dit doen we met verschillende data-analyses. Een voorbeeld: Een bedrijf heeft drie vestigingen, en wil de activiteiten gaan concentreren op 1 plek. Welke consequenties heeft dat voor de reistijd van het personeel, voor de vrachtwagenbewegingen van en naar de locatie? Wat zijn de huurontwikkelingen? Waar zitten de klanten, waar de concurrenten? En hoe zit het met het OV in de omgeving van je beoogde locatie? Met name voor productiepersoneel een belangrijke factor. Wanneer je als bedrijf het bestaande personeel wil meenemen naar die nieuwe locatie, dan is dat iets om rekening mee te houden. Heembouw heeft data-analisten in dienst, die op basis van de parameters die de klant aangeeft, analyseren welke plek dan het meest geschikt is. En dat kan zomaar een andere plek zijn, dan de klant zelf bedacht had.

Klanten kunnen zelf een kijkje nemen in de gronddatabank. De website www.gronddatabank is eind 2020 helemaal vernieuwd. Er staan meer dan 4.100 kavels in, voor bedrijfsruimten en kantoren. Dit wordt nog uitgebreid met woonontwikkellocaties. Daarnaast geeft de website alle informatie over de verschillende data-analyses die we voor onze klanten kunnen uitvoeren. De gronddatabank is dan wel al 25 jaar geleden opgezet, de gronddatabank blijft in ontwikkeling en we blijven bezig met vernieuwing en innovatie.

De Heembouw gronddatabank heeft al veel van onze opdrachtgevers geholpen de juiste locatiekeuze te maken. Met LKQ Fource als het meest recente voorbeeld.

Centraal distributiecentrum voor LKQ Fource in Berkel en Rodenrijs

Fource is de one-stop-shop voor autobedrijven. Naast automaterialen, gereedschap, olie, banden en werkplaatsbenodigdheden, levert Fource diensten als opleidingen, technische data en marketing ondersteuning. In Nederland gebeurt dit nu nog vanuit vier verschillende locaties, en straks vanuit dit centrale nieuwe distributiecentrum – ontworpen en gebouwd door Heembouw –.

In 2015 zijn we gestart met een eerste verkenning voor een passende locatie. We onderzochten waar de medewerkers woonden, hebben de verschillende vestigingen van LKQ Fource in beeld gebracht en waar de meeste vervoersbewegingen zaten. Op basis van reistijd, inclusief filedata, is vervolgens een uitgebreid advies uitgebracht voor potentiële nieuwe locaties. Hiermee zijn we in onze gronddatabank gaan zoeken naar de locatie die het beste aansloot. En natuurlijk aan alle vestigingswensen van LKQ Fource voldeed. De keuze is uiteindelijk gevallen op een kavel op bedrijventerrein Oudeland in Berkel en Rodenrijs. Dit vanwege de centrale ligging, voldoende ruimte, goede bereikbaarheid, en omdat de reistijd voor de medewerkers in de nieuwe situatie niet veel afweek van de oude situatie. Hier is Heembouw begin 2020 gestart met de realisatie van een duurzaam distributiecentrum in opdracht van Union Investment Real Estate GmbH.

Het DC is eind 2020 opgeleverd aan gebruiker LKQ Fource, die het pand na de installatie van een volledig geautomatiseerd shuttle systeem van TGW Systems eind 2021 in gebruik zal nemen.

Nieuw bij Heembouw

Heembouw Kantoor Calculator

Lees het hele artikel

Heembouw Kantoor Calculator:
hoeveel vierkante meter kantoor heeft u nodig?

Vorig jaar zijn we gestart met het opzetten van de Heembouw Kantoor Calculator. Uit het afstudeeronderzoek van afstudeerder Jorg Kerkvliet, nu onze collega, bleek dat klanten in de eerste fase van hun zoektocht naar nieuwe huisvesting, naast een kavel voor nieuwbouw ook op zoek zijn naar hoeveel m2 kantoor ze nodig hebben met het aantal werknemers dat het bedrijf heeft of naar toe wil groeien.
Hiervoor hebben we een online tool ontwikkeld: de Heembouw KantoorCalculator. Een rekenmethode, die met een aantal gegevens van de klant een berekening maakt en aangeeft hoeveel vierkante meter kantoor de klant nodig heeft. Daarnaast geeft de tool ook aan hoeveel vierkante meter kavel het bedrijf nodig heeft bij nieuwbouw. Wat de zoektocht naar een geschikt kavel via onze gronddatabank Zo kan men daarna ook op de gronddatabank.nl het juiste benodigd aantal vierkante meters invoeren, wat de zoektocht gerichter maakt.

Online rekentool

In december 2020 is de Kantoor Calculator gelanceerd, en we merken dat we hiermee duidelijk in een behoefte voorzien. We blijven de Kantoor Calculator verder ontwikkelen, zodat we nog beter en meer advies kunnen geven.
Dus, bent u op zoek naar nieuwe huisvesting én wilt u een realistische inschatting van de ruimte die u minimaal nodig hebt? Bereken met de Heembouw Kantoor Calculator in vier stappen eenvoudig uw kantoorbehoefte. U ontvangt direct een betrouwbaar inzicht in het benodigde aantal vierkante meters kantoor en kaveloppervlakte.

Nieuw bij Heembouw

Parametrisch ontwerpen

home nieuw bij Heembouw

Parametrisch ontwerpen haalt het maximale uit elke opgave

Parametrisch ontwerpen is een proces waarbij op basis van data en relaties tussen onderdelen een (deel)ontwerp kan worden gegenereerd. Binnen Heembouw wordt het parametrisch ontwerpen al gebruikt voor kavelstudies. Dit is slechts een fractie van de voordelen en kansen die parametrisch ontwerpen biedt.

 

Heembouw Architecten maakt veel kavelstudies voor onze klanten van bedrijfsruimten, om inzichtelijk te maken of én hoe hun programma van eisen binnen de regelgeving op de kavel past. Een tijdrovende klus, die goed geautomatiseerd kan worden. Daarmee wordt de klant snel geholpen en kunnen de architecten meer focussen op de kwaliteit van de studies. Daarvoor heeft Heembouw de kavelstudietool ontwikkeld, waarin kennis van bedrijfsruimten en parametrisch ontwerpen is samengebracht. Een klant kan zelf met de tool aan de gang. Op basis van een aantal eigenschappen die hij invult, worden verschillende opties voor de invulling van de kavel visueel gemaakt, met de bijbehorende getallen.

Kavelstudietool

Zo krijgt de klant, zonder commitment, al een idee hoeveel vierkante meter perceel er benodigd is en wat het ongeveer zou gaan kosten. Dit is nog niet klantspecifiek, waar natuurlijk de kracht van Heembouw als ontwerpende bouwer ligt, maar geeft de klant wel al een indicatie. We zien de tool dan ook als een eerste stap richting een geheel parametrisch opgezet distributiecentrum, dat wél klantspecifiek gemaakt kan worden. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk een klant inzicht te geven in hoeveel ruimte er minimaal nodig is voor een compact bedrijfsproces, de wens van de hoeveelheid daglicht toetreding met het bijbehorende effect daarvan, hoe duurzaam het gebouw is, etc.

Door dit inzicht te kunnen geven, geeft dit de mogelijkheid om keuzes te maken in wat belangrijk is voor de klant. Deze kavelstudietool is slechts een voorbeeld van de mogelijkheden die parametrisch ontwerpen biedt.

Beeld: voorbeeld van vormvrijheid – Herzog & de Meuron

Nieuw bij Heembouw

Slimm kantoor­concept helpt MKB op weg

home nieuw bij Heembouw

Voor midden-en kleinbedrijven, die op zoek zijn naar een eigen nieuwbouw kantoor, ontwikkelde Heembouw het SLIMM kantoor concept. Speciaal voor kantoren tussen de 800 en 2.000 m2. Een onder architectuur ontworpen en toekomstbestendig kantoor, duurzaam, met een eigen toe te passen stijl en hoge gebruikskwaliteit.

 

Een Slimm concept voor MKB

Het concept is door Heembouw Architecten ontworpen en uitgewerkt. Het concept is per stramien uit te breiden waardoor het ontwerpproces zeer snel en efficiënt is. Tevens is de bouwtijd korter door gebruik te maken van standaard details en  doorontwikkelde technologie. Hierdoor kunnen we vanaf dag 1 prijszekerheid bieden.

Het SLIMM kantoor concept is constant in ontwikkeling, maar passen we nu al zo’n halfjaar toe bij veel klanten. De snelheid van ontwerpen zorgt ervoor dat we klanten snel kunnen laten zien hoe het pand eruit ziet en wat de kosten zijn. Meer info vind je hier

Nieuw bij Heembouw

Nieuwe samen­werkings­omgeving: Docstream

home nieuw bij Heembouw

Al sinds 2010 werken we bij Heembouw met een documentenportaal, waaraan bij alle partners die bij een bouwproject betrokken zijn, hun documenten kunnen toevoegen en waarbij alle partijen elkaars informatie kunnen inzien. Het belangrijkste van deze omgeving is dat iedereen toegang heeft tot de juiste, actuele gegevens van het project. Van opdrachtgever tot en met tegelzetter, voor alle betrokken partijen is deze omgeving toegankelijk.

 

Nu, ruim 10 jaar later, merkten we dat de wensen die we aan een documentenomgeving stellen zijn veranderd, ook de techniek verandert, dus tijd voor een verkenning voor een nieuw portaal.

Zoals we ook in onze missiedoelen uitspreken:
“We zetten in op verbetering van onze efficiency en blijven gebruik maken van de nieuwste technologische ontwikkelingen”.

We zijn op zoek gegaan naar een omgeving die in ieder geval aan de volgende kenmerken moest voldoen:
•  Toekomstproof
•  Bewezen succesvol in de bouw
•  Vernieuwend

Deze nieuwe omgeving is voor ons meer dan alleen maar een plek waar we documenten delen met onze partners. Vanaf dag 1 wordt dit de plek waar wij als Heembouwers onze documenten opslaan, zowel interne documenten als te delen documenten. Daarnaast heerst er in de bouw een enorme structuur en werkwijze van mapjes in mapjes in mapjes. Dit kan beter en een nieuw portaal geeft ons direct de uitdaging hier zelf in te verbeteren, want wat Google en Spotify kunnen, dat kunnen wij natuurlijk ook.

Keuze voor Pro4all: Docstream

Uiteindelijk zijn we terecht gekomen bij de omgeving Docstream, een platform ontwikkeld door Pro4all. Het hele traject van opstellen het PvE t/m de huidige uitrol van het documentenportaal hebben we binnen Heembouw en uiteindelijk samen met Pro4all, online uitgevoerd. Op een paar live meetings na, is alles via Teams besproken en ontwikkeld. Deze periode benadrukt nog maar eens het belang van een goede documentenstructuur en beheersing hiervan.

Op dit moment draaien de eerste projecten in Docstream, hebben we de kinderziektes eruit en zijn we nu aan het opschalen in projecten. Vanuit onze LEAN manier van werken, hebben we ook hier een continu verbeterproces aan gekoppeld. We beginnen met een goed functionerend portaal en uiteindelijk verbeteren we in kleine stapjes.

Lessons Learned! Een verandertraject zoals deze zorgt ervoor dat we nieuwe dingen leren, zoals het gebruik van Metadata. Het toverwoord van onze implementatie.

 

Alles is terug te vinden op Metadata, mits je hier aan de voorkant goed over nadenkt.
•  Op welke data wil je zoeken?
•  Wat moet er minimaal aan data aan een document gekoppeld worden?
•  In welke map, wil je welke data zien?
En ga zo maar door. Sommige dingen weten we (nog) niet. Wat we wel weten is dat deze metadata onze nieuwe structuur in documentenbeheer is. In plaats van de oneindige mapjes in mapjes in mapjes, zoeken we nu documenten op basis van de Metadata. Dit kan variëren van de eigenaar van het document t/m de inhoud van het document.

Samenwerken in deze omgeving

En natuurlijk het belangrijkste onderdeel van dit nieuwe portaal: het samenwerken in deze omgeving. Ook daar zijn spelregels voor nodig, maar in basis kun je simpelweg een digitale post-it op een document plakken, met daarop je commentaar. Heel helder en de eigenaar van het document krijgt keurig hier een berichtje van. Dit werkt voor iedereen, zowel intern binnen Heembouw, als extern met onze partners of opdrachtgevers. Een echte digitale samenwerkingsomgeving!

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan